درباره ما

آژانس هواپیمایی سفیران هنوز هویت نداشت که بسیاری از دوستان در ایامی که تهیه بلیطهای داخلی و خارجی به دلیل کمبود عرضه خدمات هواپیمایی مشکل بود ، تماس می گرفتند  و کمک می خواستند . ما هم به بضاعت خودمان در شرکت هواپیمایی سفیران در تماس با شرکت های هواپیمایی دیگر مشکل دوستان را حل می کردیم . تعداد مراجعات به حدی شد که ضرورت ایجاد یک دفتر خدمات مسافرت هوایی در کنار شرکت هواپیمایی سفیران احساس گردید و به اینگونه بود که دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سفیران ایرتور قریب بیست سال پیش متولد گردید و نسبت به ارائه خدمات خود اقدام نمود .

خوش نامی و حضور فعال و حرفه ای در میان دست اندرکاران صنعت هواپیمایی، مردم و شرکت ها برای کسانی که آشنا بودند و هستند وظیفه ما را سنگین تر می کرد . با شروع فصل جدید کشور در ارتباط با جهان خارج و برای گردش فعالیتها در همه حوزه های گردشگری و مسافرتی ضرورت تبدیل از شخصیت حقیقی به حقوقی پیش از پیش حس میشود ونهایتآً در سال 95 با نام جدید شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سفیران گردشگری نور وبا حفظ نام و برند سفیران ایرتور شروع به کار نمود .

تیم جدید مدیریتی و پرسنلی به گونه ای است که با حفظ تمامی ارزشهای گذشته از نظر اعتبار وخوش نامی فصل جدیدی را برای گردش همه فعالیت های حرفه ای خود را آغاز نمود و بدینگونه است که سفیران انتخاب حرفه ای هاست .

برچسب ها {{item}}